welkom in groenloo

welkom in groenloo

We zijn trots jullie te kunnen aankondigen dat de oude Kodaksite in Koningslo binnenkort zal transformeren in een duurzame en groene woonbuurt. Hopelijk zijn jullie even enthousiast over de ambitieuze toekomstplannen als wij. Groenloo wordt zonder twijfel een woonwijk van én voor de buurt. Ontdek hier wat de nieuwe wijk voor jou kan betekenen.

Een stukje geschiedenis

Oprichting Kodaksite in Koningsloo

Kodak stopt productie in Koningslo
Banimmo richt Athena Business Center op

Herevaluatie Kodaksite
Banimmo in overleg met stad Vilvoorde

Herevaluatie Kodaksite
Banimmo in overleg met stad Vilvoorde

Bestemmingskeuze binnen stedelijke context

a.industrieel

+ Economische activatie omgeving

  • Ontsluiting / mobiliteit / extra verkeer
  • Geluidsoverlast
  • Ecologische impact op milieu/luchtverontreiniging
  • Zwaar verkoop op onregelmatige tijdstippen

b. residentieel

+ Definiëren van één toekomstige functie: bestemming wonen
+ Maatschappelijke meerwaarde:

  • Publiek en toegankelijk groen
  • publieke voorziening gericht op de woonkern (o.a. politiewijkpost)
  • bestaande bebouwing: vroegtijdig afgebroken
  • licht verkeer volgens woonbehoefte

Stad Vilvoorde kiest voor de residentiële invulling

 Start opmaak RUP Groenloo

Stad Vilvoorde keurt RUP Groenloo goed

Acasa koopt kodaksite en werkt voorontwerp Groenloo uit

RUP Groenloo definitief uitvoerbaar

Verkrijgen verkavelingsvergunning

 

Verkrijgen omgevingsvergunning fase 1

Verkrijgen omgevingsvergunning fase 2 en 3

Afbraakwerken afgerond

Groenloo staat voor een groene omgeving

Made with love by Mark-Up