betrokkenheid van de buurt

betrokkenheid van de buurt

De nieuwe straatnamen zijn bekend !

De inwoners van Vilvoorde konden tot en met 5 december 2021 een suggestie indienen om de nieuwe straat en het plein in Groenloo een naam te geven. Heel wat voorstellen werden ingediend, al dan niet met een verwijzing naar de buurt of lokale (historische) personen. Hieruit werd door de stad Vilvoorde en diens cultuurraad een shortlist opgesteld met 5 voorstellen:

Kodak-

Blum- (marcelle)

orban- (suzanne)

Tjiftjaf-

serre-

Genoemd naar bedrijf dat vroeger op deze plaats gevestigd was

Genoemd naar Vilvoordse kunstenares (1893-1984)

Genoemd naar feministische politica uit Vilvoorde (1887-1971)

Genoemd naar zangvogeltje dat aanwezig is in de buurt

Genoemd naar tuinbouwbedrijven die vroeger op deze plaats actief waren

Via het participatieplatform van de stad Vilvoorde konden inwoners tot 2 januari 2022 hun stem uitbrengen. De winnende namen werden hierna voorgebracht op het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. De namen zijn voorlopig goedgekeurd en een openbaar onderzoek werd geopend. Op de gemeenteraad van eind september 2022 wordt definitief beslist over deze nieuwe namen.
Het nieuwe plein ter hoogte van de hoek van de Steenstraat en de Streekbaan is met 123 stemmen verkozen tot Kodakplein.
Met 42 stemmen wordt de Tjiftjafstraat de nieuwe straat die doorheen het project Groenloo zal lopen.

“We vinden het belangrijk dat de buurtbewoners zich goed voelen bij dit nieuwe project. Daarom geven we hen deze kans om de namen van de straten zelf voor te stellen. Op die manier maken ze echt deel uit van Groenloo. We kijken alvast uit naar hun originele voorstellen.”

 

Timothy Jacob

Projectontwikkelaar, Acasa

Invulling van het nieuwe buurtpark

Het beton op de bedrijfssite verdwijnt en maakt plaats voor groen, waaronder een groot buurtpark. Voor de invulling van dit park wordt een beroep gedaan op de creativiteit van de specifieke expertengroepen. Denk maar aan een speeltuin of barbecuezone.
Nu de vergunning definitief is, wordt een werkgroep opgericht om de invulling hiervan te bepalen. Het wordt zeker en vast een aangename, bruisende omgeving.

Tijdelijke invulling

Tot de start van de afbraakwerken werden er bepaalde ruimtes ter beschikking gesteld voor projecten die de buurt ondersteunen. Ook mensen met een grote ondernemerszin konden bepaalde delen van het gebouw huren. Zo hebben groepen zoals turnkring Excelsior en basisschool De Puzzel hier tijdelijk hun onderkomen gevonden. De tijdelijke invulling werd logischerwijze afgerond bij de start van de afbraakwerken.

Made with love by Mark-Up